flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

   Затверджую

   Керівник апарату суду

  _____________ О.І. Вознесенська

   “__” ______2013 р

 

 

 

Правила

Пропуску осіб до приміщення господарського суду

                         Запорізької області та транспортних засобів на його територію

1. Загальні положення

1.1.               Цими  Правилами   визначається     порядок     пропуску     осіб     до приміщення господарського суду Запорізької області з метою підтримання громадського  порядку   в   суді  припинення  проявів неповаги  до   суду,   а також   охорони приміщення суду,   виконання функцій   щодо   державного захисту      суддів,      працівників       суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

1.2.     Пропуск   посадової  особи,      щодо   якої  здійснюється     державна охорона, проводиться відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб»      

1.3.        Пропуск народних   депутатів   діючого   скликання   до приміщення господарського суду Запорізької області  здійснюється      відповідно      до статті 17 Закону України "Про статус народного депутата України".

1.4.        Пропуск  суддів,   а  також суддів   які   перебувають  у відставці,  до приміщень судів здійснюється відповідно до  частини одинадцятої статті  44 Закону   України   "Про   статус   суддів".

1.5.   Під     час  здійснення   своїх   повноважень   щодо   пропуску   осіб  у приміщення господарського суду  Запорізької області відповідальні чергові керуються чинним законодавством України ти цими Правилами.

1.6.   Дані  про  осіб,   які   прибули   до   приміщення   господарського  суду Запорізької   області   не   для   участі    у    судовому   засіданні   заносяться відповідальними черговими до журналу відвідувачів. Усі особи, які входять до приміщення суду не для участі у судових засіданнях, допускаються до приміщення суду у супроводі працівників апарату суду.

1.7.     Порядок пропуску та   підтримання   громадського   порядку   в приміщенні суду не   може поєднуватися з діями,   які   завдають фізичних чи   моральних   страждань   особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.

1.8.     На вході до приміщення   господарського суду Запорізької області обладнуються   пункти   пропуску і відповідними технічними   засобами контролю та зв'язку.

1.9.  Ці   Правила   розміщуються   у   приміщенні   суду   на   видному   та доступному для відвідувачів місці.

2, Порядок пропуску осіб до приміщення господарського суду Запорізької області

2.1.    До         приміщення     господарського    суду   Запорізької області відповідальними черговими пропускаються:

2.1.1.Судді та працівники апарату суду.

2.1.2.Особи,    які    беруть участь у розгляді   господарських справ, при пред'явленні судової повістки,    ухвали суду  та документа, який засвідчує особу не раніше ніж за 15 хв. до початку судового засідання.

У разі, якщо в особи відсутнє посвідчення, відповідальний черговий через секретаря судового засідання з'ясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в  судовому засіданні.

2.1.3.    Працівники правоохоронних органів, фельд'єгерської служби, спеціального зв'язку за пред'явленням службового посвідчення з відміткою у журналі відвідувачів.

2.1.4.    Практиканти та інші особи,   які   залучаються до тимчасового виконання  робіт у приміщенні суду, згідно зі списком, затвердженим головою господарського суду Запорізької області після пред'явлення документа, який засвідчує особу.

2.1.5.    .2.Розгляд справ у господарських судах відкритий,за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони    державної, комерційної   або банківської таємниці,   або коли сторони чи одна з сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного    розгляду    справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

2.2.1. Особи, що прибули на відкриті судові засідання (але не є стороною у справі) до початку судового засідання через канцелярію суду подають письмову заяву про своє бажання бути присутніми у судовому засіданні. Зазначена заява розглядається суддею у судовому засіданні до початку розгляду справи по суті. Якщо від сторіну справі не надійшло обґрунтоване клопотання про конфіденційність розгляду справи, яке задоволено судом, то всі бажаючи допускаються за умови наявності вільних місць у кабінеті судді або залі судового засідання з відміткою у журналі відвідувачів.

2.3.Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в  робочі   дні згідно зі встановленим усуді розпорядком роботи.

З   22.00   до   6.00   пропуск   осіб   до   приміщення   господарського   суду Запорізької області заборонено.

2.4.У вихідні,   святкові та неробочі  дні судді та працівники апарату суду пропускаються у приміщення суду    після реєстрації у Журналі виходу на роботу працівників суду у святкові та неробочі дні.

2.5.    Працівники   засобів    масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що Засвідчує особу з відміткою у журналі відвідувачів. Проведення документування судового засідання за допомогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратуриздійснюється в порядку, встановленому процесуальним законодавством.

2.6. До приміщення господарського суду із вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, пропускаються лише  працівники правоохоронних        органів та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків, працівники суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї.

2.7.   Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб пропускаються у приміщення судів після відповідного запису в журналі відвідувачів.

2.8.У разі аварій, виходу з ладу технічних  комунікацій відповідальні чергові      пропускають      на   територію   робітників   відповідних міських ремонтних служб із    занесенням   їх    прізвищ   і часу роботи в журнал відвідувачів та негайно повідомляють адміністрацію  суду.

3. Порядок в`їзду  транспортних засобів на територію суду

3.1.  В'їзд транспортних  засобів     на    територію    суду здійснюється через   пункт   пропуску   транспортних засобів   обладнаний   технічними засобами контролю та зв'язку,    про що робиться  запис у журналі в'їзду (виїзду) транспортних засобів,

3.2.  В'їзд на територію суду дозволяється:

-   транспортним  засобам   працівників    суду  за  списком,   затвердженим керівником апарату суду;

-   транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної за викликом та у супроводжені і під контролем відповідальних чергових, які здійснюють перепустку осіб  у приміщення суду.

3.3. Вхід (вихід) осіб через пункт пропуску транспортних засобів на територію (з території) суду забороняється.

4. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

4.1.   Під час проведення   закритих   судових   засідань   пропуск осіб    до залу       судового    засідання    обмежується    постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2.   Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:

 

-   у стані   сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного):

-   з тваринами;

-   з  легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та
отруйними речовинами;

-   з колюче-ріжучими предметами;

-   з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45x35x15 см.