flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

До відома Громадської організації “Культурно-мистецький центр “ІРІДА”, ідентифікаційний код 39885877!

17 квітня 2024, 15:48

До відома Громадської організації “Культурно-мистецький центр “ІРІДА”,  ідентифікаційний код 39885877!   

 

 

 

  номер провадження справи  33/74/24

 

           р

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА 

про відкриття провадження у справі                  

16.04.2024                                                                                  Справа № 908/930/24 

м.Запоріжжя Запорізької області

                                                           

 

Господарський суд Запорізької області у складі судді Мірошниченка М.В., розглянувши матеріали позовної заяви вих. без номеру від 01.04.2024 (вх. №1017/08-07/24 від 01.04.2024)

за позовом Концерну “Міські теплові мережі” (69091, м. Запоріжжя, вул. Героїв полку “Азов”, буд. 137, ідентифікаційний код 32121458)

до відповідача: Громадської організації “Культурно-мистецький центр “ІРІДА” (79012, м.Львів, вул. Лукаша М., буд. 5, ідентифікаційний код 39885877)

про стягнення 30404,35 грн.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області звернувся Концерн “Міські теплові мережі” з позовом про стягнення з Громадської організації “Культурно-мистецький центр “ІРІДА” заборгованості в сумі 30404,35 грн. за спожиту без укладення договору теплову енергію, яка подавалась позивачем до частини нежитлового приміщення ІІІ першого поверху (літ. А-5), розташованого за адресою: 69059, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 6.

Позов заявлено на підставі ст. ст. 1, 2, 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 15, 16, 258, 509, 525, 526, 629, п. 19 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, Закону України від 02.06.2005 №2633-ІV “Про теплопостачання”, Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1198 від 03.10.2007.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.04.2024 позовну заяву передано на розгляд судді Мірошниченку М.В.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 03.04.2024 у справі №908/930/24 залишено позовну заяву без руху, надано позивачу строк для усунення виявлених судом недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду. 

Копію ухвали доставлено до електронного кабінету позивача та представника позивача 03.04.2024, що підтверджується довідками про доставку електронного листа.

Враховуючи те, що позивач усунув недоліки позовної заяви у встановлений строк,  суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Позивачем подано клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки справа за поданою позовною заявою не відноситься до визначеного у ч. 4           ст. 247 ГПК України виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, враховуючи те, що ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, справа є малозначною та має розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження. 

В силу приписів ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

З огляду на те, що характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, а справа може бути розглянута на підставі поданих сторонами заяв по суті спору та доказів, суд дійшов висновку, про можливість розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами без проведення судового засідання.

Суд звертає увагу відповідача на право подати відзив на позовну заяву у встановлений судом строк. Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

З огляду на те, що в позовних вимогах позивач посилається на відсутність  договору між сторонами, а в заяві про усунення недоліків позивач вказує на те, що обов’язок здійснити оплату виникає у відповідача на підставі договору, а не на підставі рахунку, тобто у зазначених позивачем обставинах спору наявні розбіжності, суд вважає за необхідне витребувати у позивача письмові пояснення щодо правових підстав та строку виникнення у відповідача обов’язку здійснити оплату за спожиту теплову енергію.

Керуючись статтями 8, 12, 176, 234, 235, 247, 250, 252, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

 

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Присвоїти справі номер провадження 33/74/24.
 2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами без проведення судового засідання.
 3. Зобов’язати позивача протягом п’яти днів з дня отримання даної ухвали суду надати суду та надіслати відповідачу (докази надсилання надати суду) письмові пояснення щодо правових підстав та строку виникнення у відповідача обов’язку здійснити оплату за спожиту теплову енергію з огляду на те, що в позовних вимогах позивач посилається на відсутність договору між сторонами, а в заяві про усунення недоліків позивач вказує на те, що обов’язок здійснити оплату виникає у відповідача на підставі договору.
 4. 4. Встановити відповідачу строк для надання суду обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву з доказами направлення відзиву позивачу у порядку, передбаченому ст. ст. 165, 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі; для надання заперечень на відповідь на відзив з доказами направлення заперечень позивачу - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.
 5. Попередити відповідача, що в разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).
 6. Встановити позивачу строк для надання суду відповіді на відзив на позов, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов.
 7. Звернути увагу сторін, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у главі 10 Господарського процесуального кодексу України.
 8. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.
 9. Звернути увагу сторін, що відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.
 10. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 17.06.2024.
 11. Контактні дані господарського суду Запорізької області:

- веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua;

- електронна адреса: inbox@zp.arbitr.gov.ua.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

 

Ухвала суду набрала законної сили з моменту її підписання 16.04.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

 

 

 

Суддя                                                                            М.В. Мірошниченко