flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації

             Відповідно до п. 2.7. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні господарського суду Запорізької області особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, (далі – відповідальні особи) є в межах своєї компетенції керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, начальники структурних підрозділів (відділів) апарату суду (особи, які виконують їх обов’язки), інші уповноважені особи суду за резолюцією голови суду, особи, яка виконує обов’язки голови суду за такими напрямами діяльності:  
- Щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи документообігу суду, документів, що зберігаються в архіві суду – начальник відділу автоматизованого документообігу суду, обробки та контролю виконання документів (канцелярія) Мовчан Світлана Володимирівна;
- Про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – начальник аналітично-статистичного відділу суд Сірік Юлія Дмитрівна;
- Про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – заступник керівника апарату суду Гогуля Ірина Борисівна;
- Про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – заступник начальника фінансово-економічного відділу суду Ващенко Марина Володимирівна;
- Про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду; про доступ до судових засідань у суді; про прийом громадян у суді; про порядок акредитації представників засобів масової інформації – керівник апарату суду Вознесенська Олена Іванівна;
- Про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників апарату – начальник відділу господарства та матеріально-технічного забезпечення Радченко Анатолій Сергійович;
- Про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду, наповнення інформацією веб-сайту суду – начальник відділу захисту інформації, адміністрування баз даних та інформаційних технологій Фокін Роман Володимирович;