flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 15 січня 2020 року № 4, яка набрала законної сили 28 січня 2020 року

 

ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію становлять

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

Розмір граничних норм витрат встановлюється відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України "Про публічну інформацію" при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

про порядок відшкодування фактичних витрат  на копіювання або друк  документів, які надаються запитувачам інформації

 

 1. Ця Інструкція, відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України  від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації господарським судом Запорізької області (далі - суд).

 

 1. При отриманні для виконання запиту на публічну інформацію, уповноважена керівником апарату суду особа, відповідальна за підготовку відповіді на запит, аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу, та якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, проводить підрахунок аркушів документів, які необхідно копіювати або друкувати.

 

 1. У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, посадова особа упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подає відділу фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку і звітності заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

 1. Відділ фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку і звітності на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання   інформації   протягом двох робочих днів,  передає його відповідальній особі за надання інформації на запит.

 

 1. Посадова особа, яка готує інформацію на запит, надсилає рахунок на відшкодування витрат запитувачу інформації в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

 

 1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

 1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток2).

 

 1. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, відділ фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку і звітності повідомляє службовою запискою відповідальну за розгляд запиту посадову особу про надходження коштів на рахунок господарського суду Запорізької області.

 

 1. Після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат, відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів.

 

 1. Відповідно до положень пункту 3 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у відповіді на запит на інформацію обсягом більш як 10 сторінок може бути відмовлено у разі не оплати витрат, пов’язаних з копіюванням або друком.

 

 1. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку коштів на реєстраційний рахунок суду, про що відділ фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку і звітності повідомляє службовою запискою відповідальну особу за надання інформації на запит.

 

 1. Відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати, сканувати їх та записувати на будь-які носії інформації, що не є способом виготовлення копій документів і тому не може стягуватися плата. Також плата за копіювання та друк не стягується при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес.

 

                                                                                                              Додаток 1

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

     

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

                                                                                                               Додаток 2

 

Одержувач наданих послуг:                  Господарський суд  Запорізької області

Реєстраційний рахунок:                          №  ______________________________

МФО банку:                                                  ______________________________

ОКПО:                                                         ______________________________ 

Платник:                      ____________________________________________________________

 

                                   ____________________________________________________________

 

                                      

РАХУНОК №_______

 

від ____  ________________   20 ____року

 

 

 

з/п

 

Найменування

 

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн.

 

Кількість сторінок од.

 

Ціна

(без ПДВ), грн.

 

1.

 

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  _____________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

                                                   (сума прописом)