flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

До уваги сторін по справі № 908/679/24 - Приватного сільськогосподарського підприємства “Гурт” (код ЄДРПОУ 30611830), Дергаля Анатолія Петровича (РНОКПП 2545813858; дата народження:13.09.1969)

17 квітня 2024, 15:48

До уваги сторін по справі № 908/679/24 - Приватного сільськогосподарського підприємства “Гурт” (код ЄДРПОУ 30611830), Дергаля Анатолія Петровича (РНОКПП 2545813858; дата народження:13.09.1969)

 

 

номер провадження справи  5/74/24

      р

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УХВАЛА 

про відкриття провадження у справі                

 

17.04.2024                                                                                         Справа № 908/679/24 

м. Запоріжжя Запорізької області

 

Господарський суд Запорізької області у складі судді Проскурякова К.В., розглянувши матеріали позовної заяви

 

За позовом: Акціонерного товариства Комерційного банку “Приватбанк” (електронна пошта: sud@privatbank.ua; viktorija.ivanchenko@privatbank.ua; вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Київ, 01001; код ЄДРПОУ 14360570)

До відповідачів:

1) Приватного сільськогосподарського підприємства “Гурт” (електронна пошта: невідома; вул. Миру, буд. 95, с. Миколаївка, Бердянський район, Запорізька область, 71135; код ЄДРПОУ 30611830)

2) Дергаля Анатолія Петровича (електронна пошта: margaritka16035@gmail.com; dergaltola@gmail.com; адреса фактичного проживання та листування: Дніпровська набережна, буд. 26, кв. 99, Дарницький район, м. Київ, 01001; адреса реєстрації: вул. Весела, буд. 28А, с. Кінські Роздори, Пологівський район, Запорізька область, 70651; РНОКПП 2545813858; дата народження:13.09.1969)

про солідарне стягнення 44 034,58 грн.

 

ВСТАНОВИВ:

 

14.03.2024 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Акціонерного товариства Комерційного банку “Приватбанк” до відповідачів: 1) Приватного сільськогосподарського підприємства “Гурт”, 2) Дергаля Анатолія Петровича про солідарне стягнення 44 034,58 грн.

14.03.2024 автоматизованою системою документообігу господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справу розподілено судді Проскурякову К.В.

Згідно з ч. 6 ст. 176 ГПК України, у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Приписами ч. 7 ст. 176 ГПК України закріплено, що інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п’яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Відповідно до листа Національної соціальної сервісної служби України № 7937/0/2-23/19 від 18.06.2023, листи (ухвали, рішення, запити), що стосуються перебування на обліку (реєстрації) громадян України, як внутрішньо переміщених осіб, необхідно надсилати безпосередньо до Мінсоцполітики.

 

З урахуванням викладеного, ухвалою суду від 18.03.2024 №  908/679/24 витребувано у Міністерства соціальної політики України відомості щодо перебування на обліку (реєстрації) в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та місце реєстрації на підконтрольній Україні території щодо фізичної особи – Дергаля Анатолія Петровича (РНОКПП 2545813858; дата народження:13.09.1969)

15.04.2024 від Міністерства соціальної політики України до суду надійшло повідомлення № 8859/0/2-24/3 від 12.04.2024 (вх. № 8196/08-08/24 від 15.04.2024), в якому зазначено що станом на 27.03.2024 в ЄІБД ВПО про запитувану особу наявна наступна інформація:

Дергаль Анатолій Петрович (громадянин України, чоловік);

особа булла зареєстрована: с. Кінські Роздори, вул. Весела, буд. 28а;

особа фактично проживала: с. Кінські Роздори, вул. Весела, буд. 28а;

фактично проживає: м. Київ, р-н Дарницький, Дніпровська набережна, буд. 26, кв. 99 з 04.06.2022;

адреса для листування: м. Київ, р-н Дарницький, Дніпровська набережна, буд. 26, кв. 99;

телефон: 380507463912;

електронна адреса: margaritka16035@gmail.com.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 247 ГПК України визначено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Враховуючи, що предметом спору є стягнення  44 034,58 грн., та відповідно до вимог ч.ч. 1, 3, 4 ст. 247 ГПК України ця справа не відноситься до виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, суд приходить до висновку, що ця справа є малозначною та повинна розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та здійснення розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та без повідомлення (виклику) учасників справи.

Також суд звертає увагу відповідачів – 1 та 2 на наступне.

Згідно приписами ч.ч. 5 та 7 ст. ст. 6 ГПК України:

- суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в порядку, визначеному цим Кодексом та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему;

- особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Правила вручення судового рішення регламентовані положеннями статті 242 ГПК України.

Положення ч. 11 цієї статті ГПК України визначають, що у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Водночас, положення ч. 5 п. 2 ч. 6 та інші положення ч. 6 ст. 242 ГПК України передбачають, що:

- учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня;

- днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;

- якщо судове рішення надіслано на офіційну електронну адресу пізніше 17 години, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.

Крім цього, щодо застосування наведених норм Суд також зазначає, що:

- застосовуючи процесуальний закон і формуючи відповідну практику, видається важливим враховувати реальні обставини, в яких працюють суди, і тлумачити його у світлі забезпечення гарантій на доступ до суду та його безперервної роботи; лише такий підхід забезпечить практичну відповідь на реальні проблеми та виклики сучасності;

- надсилання рішення рекомендованим листом з повідомлення про вручення є способом забезпечення права учасника справи знати про ухвалене судом рішення, однак через відсутність фінансування суди не надсилають судові рішення рекомендованими листами, а повідомляють учасника про ухвалення рішень і можливість їх отримання альтернативними засобами комунікації - телефоном, електронною поштою, месенджерами;

- такі дії мають ту ж саму мету - проінформувати учасника справи;

- ключовим для оцінки правомірності цих дій суду має бути не спосіб їх вчинення (надсилання чи не надсилання рекомендованого листа), а їх здатність забезпечити досягнення мети - інформування особи про судове рішення;

- якщо учасник надав суду телефон та електронну адресу (хоча міг цього і не робити), зазначивши їх у заяві (скарзі), то слід припустити, що учасник бажає, принаймні не заперечує, щоб ці засоби комунікації використовувалися судом; це, в свою чергу, покладає на учасника справи обов`язок отримувати повідомлення і відповідати на них;

- з огляду на це, суд, який комунікує з учасником справи за допомогою повідомлених ним засобів комунікації, діє правомірно та добросовісно; тому слід виходити з "презумпції обізнаності": особа, якій адресовано повідомлення суду через такі засоби комунікації, знає або принаймні повинна була дізнатися про повідомлення, а тому самого лише заперечення учасника про неотримання повідомлення недостатньо, щоб спростувати цю презумпцію;

- суд, який добросовісно інформує учасника справи з наміром забезпечити здійснення правосуддя, не повинен нести "ризик незнання" учасника, який надав суду свої номери та адреси, але не користується чи не стежить за ними;

- попри те, що конституційне право на суд є правом, його реалізація покладає на учасників справи певні обов`язки.

У наведених висновках Суд звертається до правової позиції Верховного Суду, викладеної в постановах від 22.11.2022 у справі 29/5005/6325/2011 (904/7806/21), від 20.01.2023 у справі № 465/6147/18 (провадження № 61-8101св22), від 20.04.2023 у справі № 920/367/17.

Крім викладеного Суд враховує практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), що визначає, що сторона, яка задіяна у ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

У рішенні ЄСПЛ у справі "Пономарьов проти України" від 03.04.2008, сторони мають вживати заходи, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження;

Заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання (рішення ЄСПЛ у справі "Юніон Аліментарія Сандерс С. А. проти Іспанії" від 07.07.1989);

Крім того, у рішенні ЄСПЛ у справі "Тойшлер проти Германії" від 04.10.2001 наголошено, що обов`язком заінтересованої сторони є прояв особливої старанності при захисті своїх інтересів;

Також Суд зазначає, що Держава Україна, витративши значні ресурси, створила інформаційне поле, де зацікавлена особа може знайти інформацію про судову справу. Функціонує ЄДРСР. На сайті судової влади доступні персоналізовані відомості про автоматичний розподіл справ та розклад засідань. Працює підсистема "Електронний кабінет" ЄСІТС. Використання цих інструментів та технологій забезпечує добросовісній особі можливість звертатися до суду, брати участь у розгляді справи у зручній формі. Тобто держава Україна забезпечила можливість доступу до правосуддя і право знати про суд.

Суд також виходить з того, що з 05.10.2021 офіційно почали функціонувати три підсистеми (модулі) ЄСІТС: "Електронний кабінет", "Електронний суд", підсистема відеоконференцзв`язку, а тому відповідно до частини шостої статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в добровільному порядку.

Крім цього Суд ураховує, що в умовах воєнного стану надсилання судових рішень на електронну пошту, яка зазначена учасником процесу в поданих ним документах як власна електронна адреса, є доцільним і спрямованим на досягнення мети, яка полягає у повідомленні учасника процесу про ухвалене судове рішення.

Крім цього Суд звертає увагу, що при надсиланні листів на електронну пошту у відправника є можливість запросити сповіщення про доставку (що фактично є отриманням листа) та про прочитання такого листа, складання довідки про факт надсилання, тощо.

У цих висновках Суд звертається до правової позиції Верховного Суду, викладеної в постанові від 20.04.2023 у справі № 920/367/17.

Крім цього, суд вважає за необхідне зазначити, що у випадку ненадіслання відповідачами відзивів на позовну заяву та письмових пояснень по суті спору у визначений судом строк, справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Відповідачам – 1 та 2 завчасно до призначеної дати: надати суду інформацію щодо електронних адрес та реєстрації у системі «Електронний суд» задля подальшого надсилання процесуальних документів виключно в електронній формі.

Керуючись ст.ст. 12, 176, 234, 247, 252, Господарського процесуального кодексу України, суд, -

 

УХВАЛИВ:

 

  1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/679/24 в порядку спрощеного позовного провадження. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та без повідомлення (виклику) учасників справи.
  2. Присвоїти справі номер провадження – 5/74/24.
  3. Розгляд справи по суті розпочнеться з 17.05.2024.
  4. Відповідачам – 1 та 2 завчасно до призначеної дати: надати суду інформацію щодо електронних адрес та реєстрації у системі «Електронний суд» задля подальшого надсилання процесуальних документів виключно в електронній формі.
  5. Запропонувати відповідачам – 1-2 не пізніше 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі відповідно до ст. 165 ГПК України надіслати на адреси суду та позивачу копію відзивів на позовну заяву та додані до них документи, докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду у визначений строк.
  6. Запропонувати позивачу у строк до першого судового засідання: у випадку отримання від відповідачів – 1-2 відзивів на позовну заяву відповідно до ст. 166 ГПК України направити на адреси суду та відповідачам – 1-2 письмову відповідь (пояснення, заперечення) щодо відзивів на позовну заяву, докази направлення (фіскальний чек, опис вкладення у цінний лист) надати суду.
  7. Запропонувати сторонам подати усі наявні докази, які стосуються предмету спору.
  8. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.
  9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції.
  10. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

 

 

Суддя                                                                                                К.В. Проскуряков