flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги ГО “КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ “ТИТАН” у справі № 908/619/20 (суддя Корсун В.Л.)!!!

02 червня 2020, 09:25

номер провадження справи 17/41/20

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

 

31.03.2020 Справа № 908/619/20

м. Запоріжжя

 

Суддя господарського суду Запорізької області Корсун В.Л., розглянувши матеріали

за позовною заявою: концерну “Міські теплові мережі”,

юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд.137

адреса для листування: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, 4

до відповідача: громадської організації “КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ “ТИТАН”, 69032, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 53

           про стягнення 5  743,98 грн.

СУТЬ СПОРУ:

 

05.03.20 до господарського суду Запорізької області від концерну “Міські теплові мережі” надійшла позовна заява від 02.03.20 № 13/юр про стягнення з громадської організації “КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ “ТИТАН” 5  743,98 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді від 04.07.16 № 204016, з якої: 4387,03 грн. основний борг, 557,30 грн. інфляційні втрати, 237,99 грн. 3 % річних, 561,66 грн. пені.

           Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 908/619/20 між суддями, 05.03.20 вказану позовну заяву передано для розгляду судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 10.03.20 по справі №  908/619/20 позовну заяву концерну “Міські теплові мережі” надійшла позовна заява від 02.03.20 № 13/юр залишено без руху. Позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви, який не перевищує 10 днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху. Встановлено позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання господарському суду Запорізької області (з обов'язковим зазначенням № цієї справи) заяви про усунення недоліків позовної заяви:

- до якої необхідно надати оригінал документу, який підтверджує сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі за звернення з позовом до господарського суду Запорізької області у сумі 181 грн.

Згідно із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення від 11.03.20, ухвала суду від 10.03.20 по справі № 908/619/20 (вих. № 004142 від 10.03.20) отримана позивачем - 20.03.20.

З урахуванням викладеного вище, а також положень п. 3 ч. 6 ст. 242 ГПК України, строк на усунення позивачем недоліків позовної заяви згідно ухвали від 10.03.20 по даній справі - по 30.03.20 включно.

26.03.20 до суду надійшла заява за вих. від 26.03.20, в якій позивач вказує про усунення недоліки зазначені в ухвалі господарського суду від 10.03.20 та додає до вказаної заяви платіжне доручення про сплату судового збору у розмірі 192,10 грн.

Частиною 3 ст. 174 ГПК України передбачено, що якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому ст. 176 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.

Після усунення позивачем недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом та перевірки судом на відповідність позовної заяви вимогам, встановленим ст. 162 ГПК України, суд вважає, що підстав для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні.

Розглянувши матеріали позовної заяви суд визнав подані матеріали такими, що відповідають вимогам статей  162,  164,  172,  247, 250 ГПК України, та є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, оскільки справа належить до малозначних (ч.ч. 3, 5 ст. 12 ГПК України).

Керуючись статтями 12, 120, ч. 3 ст. 174, ч. 1 ст. 176, 234, 247, 250, 252 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

 

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/619/20. Присвоїти справі номер провадження 17/41/20.

2. Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Судове засідання призначити на 30.04.20 о/об 10 год. 20 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус № 1 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено в кабінеті №№ 219, 214).

Контактні дані господарського суду Запорізької області:

- Веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua;

- E-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua;

- телефон контакт-центру: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

4. Визначити відповідачу строк для подання до суду: заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали; для подання відзиву на позов, у порядку ст. 165 ГПК України, із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача (якщо такі докази не надані позивачем) та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали; для подання заперечень на відповідь на відзив (в порядку ст. 167 ГПК України (якщо такі будуть подані)) та документами, що підтверджують надіслання (надання) заперечення і доданих до нього доказів іншим учасникам справи - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

5. Визначити позивачу строк для подання до суду відповіді на відзив (у порядку ст. 166 ГПК України (якщо такий буде подано)) із документами, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи - протягом 5 днів з дня отримання відзиву.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 165, ч. 3 ст. 166 ГПК України та ч. 3 ст. 167 ГПК України, копія відзиву/відповіді на відзив/заперечення та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву/відповіді на відзив/заперечення до суду.

6. Запропонувати позивачу та відповідачу разом із відзивом на позов/відповіддю на відзив (але не пізніше 30.04.20) надати все листування між сторонами у справі по суті спору з доказами його направлення однією стороною та отримання іншою та письмово повідомити суд про відсутність іншого листування між сторонами окрім того, що надане до відповідної заяви.

7. Суд звертає увагу сторін, що згідно з ч. 1 ст. 58 ГПК України, пп. 11 п. 16-1 Перехідних положень Конституції України з 01.01.19 у судах першої інстанції представництво в суді відповідно до ст. 131-2 Конституції, здійснюється виключно адвокатами, крім малозначних спорів. Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

При направленні в судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників (правовстановлюючі документи, довіреність).

8. Звернути увагу учасників по справі, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів “Згідно з оригіналом”, назва посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23 (п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003).

9. Явку учасників процесу визнати обов’язковою.

10. Екземпляр даної ухвали надіслати на адресу сторін у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою:  http://court.gov.ua/fair/sud5009.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

 

Попередити учасників справи про відповідальність (штраф) визначену ст. 135 ГПК України за невиконання процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

 

Суддя В.Л. Корсун

 

 

  номер провадження справи 17/41/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

 

            30.04.2020 Справа № 908/619/20

           м.Запоріжжя Запорізької області

 

Господарський суд Запорізької області у складі головуючого судді – Корсун В.Л., при секретарі судового засідання Василенко В.В., розглянувши матеріали справи № 908/619/20

                            

за позовною заявою: концерну “Міські теплові мережі”,

юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд.137

адреса для листування: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, 4

до відповідача: громадської організації “КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ “ТИТАН”, 69032, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 53

про стягнення 5  743,98 грн.

 

Присутні представники:

від позивача: не з'явився

від відповідача: не з'явився

 

СУТЬ СПОРУ:

 

05.03.20 до господарського суду Запорізької області від концерну “Міські теплові мережі” надійшла позовна заява від 02.03.20 № 13/юр про стягнення з громадської організації “КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ “ТИТАН” 5  743,98 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді від 04.07.16 № 204016, з якої: 4387,03 грн. основний борг, 557,30 грн. інфляційні втрати, 237,99 грн. 3 % річних, 561,66 грн. пені.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 908/619/20 між суддями, 05.03.20 вказану позовну заяву передано для розгляду судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 10.03.20 по справі №  908/619/20 позовну заяву концерну “Міські теплові мережі” надійшла позовна заява від 02.03.20 № 13/юр залишено без руху.

31.03.20 судом прийнято вказану вище позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/619/20. Судом ухвалено про розгляд справи № 908/619/20 за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 30.04.20 о/об 10 год. 20 хв.

В судове засідання, призначене на 30.04.20 жоден із представників сторін не з’явився.

Станом на 30.04.20 в матеріалах справи відсутні докази отримання відповідачем ухвали суду про відкриття провадження у даній справі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 11.03.20 № 211, зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 291 від 22.04.20, з 12 березня до 11 травня 2020 року на усій території України установлено карантин.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 252 ГПК України, розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Відповідно до ч. 4 ст. 252 ГПК України, перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених  ч. 2 ст. 202 ГПК України. (ч. 1 ст. 216 ГПК України).

Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав, зокрема неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання (п. 1 ч. 2 ст. 202 ГПК України).

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення права кожного із учасника у даній справі на належний судовий захист, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для відкладення підготовчого засідання на 27.05.2020 о/об 10 год. 00 хв.

Керуючись ст. ст. 42, 46, 202, 216, 252, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

 

УХВАЛИВ:

 

1. Відкласти розгляд справи на 27.05.2020 о/об 10 год. 00 хв.

2. Розгляд справи відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус № 1 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено в кабінеті №№ 219, 214 (корпус № 1).

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua, телефон інформаційного центру суду: (061) 224-08-88.

3. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

4. Екземпляр даної ухвали надіслати сторонам у справі до відому.

5. Учасники по справі можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

6. Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України набирає законної сили після її підписання та відповідно до ст. 255 ГПК України не підлягає оскарженню.

7. Інформацію про час і місце судового засідання розмістити на сторінці офіційного веб-порталу “Судова влада в Україні” в мережі Інтернет www.court.gov.ua/sudy у розділі “Громадянам. Оголошення про виклик”.

Ухвалу підписано – 05.05.2020.

 

           Суддя В.Л. Корсун

 

  номер провадження справи 17/41/20

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

 

27.05.2020                                             Справа № 908/619/20

м. Запоріжжя

 

Господарський суд Запорізької області у складі головуючого судді – Корсун В.Л., при секретарі судового засідання Юсубовій Д.В., розглянувши матеріали справи № 908/619/20

                            

за позовною заявою: концерну “Міські теплові мережі”,

юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд.137

адреса для листування: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, 4

до відповідача: громадської організації “КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ “ТИТАН”, 69032, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 53

про стягнення 5 743,98 грн.

 

Присутні представники:

від позивача: Білоус Д.С., довіреність від 19.11.19 № 657/20-19

від відповідача: не з'явився

 

СУТЬ СПОРУ:

 

05.03.20 до господарського суду Запорізької області від концерну “Міські теплові мережі” надійшла позовна заява від 02.03.20 № 13/юр про стягнення з громадської організації “КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ “ТИТАН” 5 743,98 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді від 04.07.16 № 204016, з якої: 4387,03 грн. основний борг, 557,30 грн. інфляційні втрати, 237,99 грн. 3 % річних, 561,66 грн. пені.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 908/619/20 між суддями, 05.03.20 вказану позовну заяву передано для розгляду судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 10.03.20 по справі №  908/619/20 позовну заяву концерну “Міські теплові мережі” надійшла позовна заява від 02.03.20 № 13/юр залишено без руху.

31.03.20 судом прийнято вказану вище позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/619/20. Судом ухвалено про розгляд справи № 908/619/20 за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 30.04.20 о/об 10 год. 20 хв.

30.04.20 судом відкладено розгляд справи на 27.05.2020 о/об 10 год. 00 хв.

В судове засідання, призначене на 27.05.20 з’явився представник позивача.

Представник відповідача не з’явився.

06.05.20 на адресу суду у зворотньому напрямку повернулась ухвала від 31.03.20 про відкриття провадження у справі № 908/619/20, яка надсилалась на юридичну адресу ГО «КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ «ТИТАН» із відміткою відповідного відділення «Укрпошта» - «за закінченням встановленого строку зберігання».

У зв’язку з викладеним, 27.05.20 головуючим суддею у даній справі отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит за № 1006685641, відповідно до відомостей із якого, місцезнаходження ГО «КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ «ТИТАН» (код ЄДРПОУ 34910374), станом на 27.05.20 є 69032, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 53.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 11.03.20 № 211, зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 343 від 04.05.20, з 12 березня до 22 травня 2020 року на усій території України установлено карантин.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 252 ГПК України, розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених  ч. 2 ст. 202 ГПК України. (ч. 1 ст. 216 ГПК України).

Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав, зокрема неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання (п. 1 ч. 2 ст. 202 ГПК України).

В судовому засіданні 27.05.20 присутній представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду цієї справи.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення права кожного із учасника у даній справі на належний судовий захист, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для відкладення підготовчого засідання на 17.06.2020 о/об 10 год. 20 хв.

Керуючись ст. ст. 42, 46, 202, 216, 252, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

 

УХВАЛИВ:

 

1. Відкласти розгляд справи на 17.06.2020 о/об 10 год. 20 хв.

2. Розгляд справи відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус № 1 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено в кабінеті №№ 219, 214 (корпус № 1).

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua, телефон інформаційного центру суду: (061) 224-08-88.

3. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

4. Екземпляр даної ухвали надіслати сторонам у справі до відому.

Крім того, екземпляр ухвали від 31.03.20 про відкриття провадження, від 30.04.20 про відкладення розгляду справи № 908/619/20 надіслати на місце проживання Гайдук Ольги Геннадіївни (69117, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 15, кв. 43) – засновника ГО «КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ «ТИТАН».

5. Учасники по справі можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

6. Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України набирає законної сили негайно після її оголошення суддею та відповідно до ст. 255 ГПК України не підлягає оскарженню.

7. Інформацію про час і місце судового засідання розмістити на сторінці офіційного веб-порталу “Судова влада в Україні” в мережі Інтернет www.court.gov.ua/sudy у розділі “Громадянам. Оголошення про виклик”.

 

Суддя                                                                            В.Л. Корсун