flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги відповідача по справі № 908/1000/20 - Акціонерне товариство “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” (69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20)

07 серпня 2020, 11:48

номер провадження справи  5/62/20

      

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

  

06.08.2020                                                                                                               Справа №  908/1000/20

м. Запоріжжя Запорізької області

 

Господарський суд Запорізької області у складі: судді Проскурякова К.В., при секретарі судового засідання Соколові А.А., розглянувши матеріали справи

 

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “РемМашРесурс” (61105, м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19, код ЄДРПОУ 40181642)

До відповідача: Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” (69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20, код ЄДРПОУ 00130872)

про стягнення 58   909,71 грн.

 

За участю представників сторін:

Від позивача: Скульський С.І., ордер № АП1010982 від 05.05.2020, договір № 1 від 04.01.2020, адвокат;

Від відповідача: не з’явився;

 

ВСТАНОВИВ:

 

Ухвалою суду від 13.07.2020 продовжено процесуальний строк розгляду справи №908/1000/20 по суті до 31.08.2020, відкладено розгляд справи до 06.08.2020 об 11 год. 00 хв. з повідомленням (викликом) сторін, явку представників сторін визнано обов’язковою, задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “РемМашРесурс” № б/н від 13.07.2020 про проведення судового засідання, призначеного на 06.08.2020 об 11 год. 00 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів з використанням системи “EasyCon”. Судове засідання, призначене на 06.08.2020 об 11 год. 00 хв. ухвалено проводити в режимі  відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних  засобів з використанням системи “EasyCon”, запропоновано відповідачу виконати вимоги ухвал суду від 21.04.2020, 18.05.2020 та 15.06.2020, а саме у строк до 30.07.2020 надати відзив на позовну заяву.

06.08.2020 від Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” на електрону адресу суду надійшло клопотання (з електронним цифровим підписом) № б/н, б/д (вх. № 15024/08-08/20 від 06.08.2020), в якому представник відповідача зазначив що не має змоги підготувати відзив у зв’язку з фізичною відсутністю в офісі підприємства адміністративно-управлінського персоналу, що підтверджується відповідним наказом. Зважаючи на те, що до 31.08.2018 працівники АТ “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” перебувають на віддаленому режимі роботи, у відповідача відсутня можливість ознайомитись з документами, які стосуються предмету спору для подальшого складання та направлення відзиву на позовну заяву, що позбавляє відповідача можливості належним чином та в повному обсязі користуватися своїми процесуальними правами та захищати свої інтереси.

Враховуючи викладене, відповідач просить суд продовжити термін для направлення відзиву на позовну заяву по справі № 908/1000/20 на п'ятнадцять календарних днів з дати завершення карантину починаючи з 31.08.2020 та відкласти розгляд справи до дати завершення карантину, а саме після 31.08.2020.

Вказане клопотання долучене судом до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, судове засідання 06.08.2020 здійснювалось із застосуванням технічних засобів фіксації судового процесу за допомогою ПАК “Акорд” та з використанням власних технічних засобів з використанням системи «EasyCon».

Представник відповідача вкотре у судове засідання не з’явився.

У судовому засіданні 06.08.2020 суд оголосив клопотання Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО”.

Присутній представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання відповідача. Просить суд відмовити у задоволенні клопотання відповідача та відкладення розгляду справи. Заявив клопотання про початок розгляду справи по суті.

Розглянувши матеріали справи та клопотання Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” про відкладення розгляду справи суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 ГПК України основними засадами (принципами) господарського судочинства є: 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін; 5) диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов'язковість судового рішення; 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках; 10) розумність строків розгляду справи судом; 11) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Основними засадами судочинства, закріпленими у ст. 129 Конституції України, є, зокрема, законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). Аналогічні приписи закріплено у ст.ст. 7, 11 ГПК України.

При розгляді даної справи суд також керується положеннями п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов'язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України).

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

Згідно з п. 5 ч. 5 ст. 13 ГПК України суд, зберігаючи об’єктивність і неупередженість запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов’язків.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 42 ГПК України визначено, що учасники справи зобов’язані з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою.

Згідно ч. 3 ст. 42 ГПК України, у випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Суд звертає увагу відповідача, що згідно ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

З матеріалів справи вбачається, що 13.05.2020 від Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” на електрону адресу суду надійшло клопотання (з електроним цифровим підписом) № б/н, б/д (вх. № 9324/08-07/20 від 13.05.2020), в якому відповідач посилаючись на Постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 просив суд продовжити строк для надання відзиву протягом п’ятнадцяти днів з дня завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України та відкласти судове засідання. Вказане клопотання підписано адвокатом Дворніковим Андрієм Олександровичем.

15.06.2020 від Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” на електрону адресу суду надійшло клопотання (з електронним цифровим підписом) № б/н від 15.06.2020 (вх. № 11299 від 15.06.2020) про продовження строку для подання відзиву протягом 15 днів з дня завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України та відкладення судового засідання на іншу дату після завершення карантину. Вказане клопотання підписано адвокатом Лозовицьким Максимом Станіславовичем.

Судом встановлено, що станом на 06.08.2020 запропоновані ухвалами від 21.04.2020, 18.05.2020, 15.06.2020 та 13.07.2020 відзив на позовну заяву та додані до нього документи від відповідача до суду не надійшли.

Проте як вбачається з матеріалів справи, 13.07.2020 о 09 год. 51 хв. від Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” на електрону адресу  суду надійшла зустрічна позовна заява (з електронним цифровим підписом) № б/н від 10.07.2020 (вх. № 1918/08-07/20 від 13.07.2020) до Товариства з обмеженою відповідальністю “РемМашРесурс” про визнання договору № 3185-ДЄ-ЗаТЄС від 14.05.2019 недійсним, яка ухвалою суду від 20.07.2020 залишена без руху у зв’язку з відсутністю доказів сплати судового збору у встановленому законом розмірі.

В абзаці 2 п. 3 резолютивної частини ухвали від 20.07.2020 № 908/1000/20, суд звертав увагу Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО”, що 05.08.2020 є останнім днем строку, коли суд має отримати документи щодо усунення вищевказаних недоліків.

Ненадання відповідачем відзиву на позовну заяву з посиланням на карантинні заходи, за умови звернення у цей же час із зустрічними позовом, суд розцінює як зловживання  відповідачем своїми процесуальними правами з метою затягування розгляду справи.

Також суд зазначає, що ухвалою від 13.07.2020 на підставі п. 4 Розділу X "Прикінцеві положення" ГПК України, суд продовжив процесуальний строк розгляду справи по суті до 31.08.2020.

Згідно зі змінами до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-2019)”, які вступили у законну силу з 17.07.2020, пункт 4 розділу Х «Прикінцеві положення» Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) викладено в такій редакції: «4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином».

Процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 4 розділу Х «Прикінцеві положення» Господарського процесуального кодексу України, пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» Цивільного процесуального кодексу України, пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

Враховуючи викладене, 06.08.2020 останній день вищевказаного двадцятиденного строку для подання відповідних заяв.

Суд враховує, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», строк проведення на території України карантину продовжено до 31.08.2020, отже суд вважає за можливе задовольнити клопотання відповідача № б/н, б/д (вх. № 15024/08-08/20 від 06.08.2020), продовжити процесуальний строк розгляду справи по суті до 31.08.2020, та для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, відкласти розгляд справи до 14.08.2020 о 10 год. 30 хв.

Крім цього суд приймає до уваги, що судові засідання 15.06.2020, 13.07.2020 та 06.08.2020 по справі № 908/1000/20 проводились з використанням власних технічних засобів за допомогою системи «EasyCon», що не позбавляло представника відповідача прийняти участь у судових засіданнях за допомогою системи «EasyCon».

Також, у судовому засіданні представник ТОВ “РемМашРесурс” заявив клопотання про забезпечення проведення розгляду справи № 908/1000/20 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів з використанням системи “EasyCon”.

Статтею 248 ГПК України визначено, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Попередити відповідача, що у випадку повторного ненаправлення до суду відзиву на позовну заяву у строк встановлений судом, справу буде вирішено за наявними в ній матеріалами.

Стосовно клопотання ТОВ “РемМашРесурс” про забезпечення проведення розгляду справи № 908/1000/20 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи “EasyCon” суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 197 ГПК України, учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

 Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному    Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.

Враховуючи подане позивачем клопотання та запроваджений карантин на території України, який наразі триває, суд вважає за можливе задовольнити клопотання позивача.

Крім цього, суд звертає увагу відповідача, що представники АТ “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” також мають право прийняти участь у наступному судовому засіданні з використанням власних технічних засобів за допомогою системи “EasyCon”.

Керуючись ст.ст. 197, 202, 216, 234, 251, пунктом 4 Розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, суд -

 

УХВАЛИВ:

 

  1. Продовжити процесуальний строк розгляду справи №908/1000/20 по суті до 31.08.2020.
  2. Відкласти розгляд справи по суті до 14.08.2020 о 10 год. 30 хв. з повідомленням (викликом) сторін. Явку представників сторін у судове засідання визнати обов’язковою.
  3. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “РемМашРесурс” про проведення судового засідання, призначеного на 14.08.2020 о 10 год. 00 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів з використанням системи «EasyCon».
  4. Судове засідання, призначене на 14.08.2020 о 10 год. 00 хв. проводити в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів з використанням системи «EasyCon».
  5. З метою повідомлення Акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО”: надіслати текст цієї ухвали на електрону адресу відповідача, яка зазначена у зустрічній позовній заяві № б/н від 10.07.2020: BatylGM@dtek.com та оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, кабінет № 209 (корпус 2).

  1. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

 

Суддя                                                                                               К.В. Проскуряков

Виготовлено з автоматизованої системи

документообігу суду

            Пом. судді                                                                А.А. Соколов

            07.08.2020