flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги ПАТ «ФІДОБАНК» та Запорізька міська рада у справі № 908/1825/18!!!

08 січня 2019, 11:00

 номер провадження справи 17/107/18

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.12.2018 справа № 908/1825/18

 

Господарський суд Запорізької області у складі головуючого судді – Корсун В.Л., при секретарі судового засідання – Юсубовій Д.В., розглянувши матеріали справи № 908/1825/18

 

за позовною заявою: товариства з обмеженою відповідальністю “ЕСО-АВТОТЕХНІКС”, 02660, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 16

до відповідача 1: фізичної особи-підприємця Соскова Юрія Євгеновича, 69032, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 31, кв. 86

до відповідача 2: фізичної особи-підприємця Верьовкіної Марини Миколаївни, 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 50Б, кв. 6

до відповідача 3: публічного акціонерного товариства “ФІДОБАНК”, 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Запорізька міська рада, 69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 206

про: встановлення порядку користування земельною ділянкою

             

Представники учасників справи:

від позивача: Санцевич В.В., довіреність від 02.09.18 б/н

директор ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС”: Гребенніков Р.В.

директор ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС”: Войтаник В.В.

від відповідача 1: Коваленко Є.С., довіреність від 10.04.18 № 674

від відповідача 2: Плецька Ю.В., договір про надання п/д від 26.11.18 № 26/11

від відповідача 3: не з’явився

від третьої особи: не з’явився

 

СУТЬ СПОРУ:

 

11.09.18 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява за вих. від 11.08.18 з вимогами товариства з обмеженою відповідальністю “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” (далі ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС”) до фізичної особи-підприємця Соскова Юрія Євгеновича (надалі ФОП Сосков Ю.Є., відповідач 1), до фізичної особи-підприємця Верьовкіної Марини Миколаївни (далі ФОП Верьовкіна М.М., відповідач 2), до ПУАТ “ФІДОБАНК” (надалі відповідач 3) та до Євглевської Олени Сергіївни (надалі Євглевська О.С., відповідач 4) за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Запорізької міської ради (надалі Запорізька МР) про встановлення порядку користування земельною ділянкою загальною площею 17 942 га, кадастровий номер 2310100000:05:014:0077, розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 57 між ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” та відповідачами з дотриманням часток кожного співвласника у нерухомому майні та забезпеченням вільного користування кожним зі співвласників належним йому майном. Позов обґрунтовано ст.ст. 4, 5, 162, 164 ГПК України, ст.ст. 120, 125 ЗК України, ч. 5 ст. 319 ЦК України.

11.09.18 автоматизованою системою документообігу господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справу передано на розгляд судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 17.09.18 судом відмовлено ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” у відкритті провадження у справі в частині позовних вимог до фізичної особи-підприємця Соскова Юрія Євгеновича (відповідач 1), до фізичної особи-підприємця Верьовкіної Марини Миколаївни (відповідач 2), до ПУАТ “ФІДОБАНК” (відповідач 3) та до Євглевської Олени Сергіївни (відповідач 4) за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Запорізької міської ради про встановлення порядку користування земельною ділянкою загальною площею 17 942 га, кадастровий номер 2310100000:05:014:0077, розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 57 між ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” та відповідачами з дотриманням часток кожного співвласника у нерухомому майні та забезпеченням вільного користування кожним зі співвласників належним йому майном та роз'яснено, що розгляд справи в частині позовних вимог позивача до Євглевської Олени Сергіївни про встановлення порядку користування земельною ділянкою загальною площею 17 942 га, кадастровий № 2310100000:05:014:0077, розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 57 між ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” та відповідачами з дотриманням часток кожного співвласника у нерухомому майні та забезпеченням вільного користування кожним зі співвласників належним йому майном, відноситься до юрисдикції загальних судів, а не господарського суду Запорізької області, який здійснює розгляд справи за правилами господарського судочинства.

Ухвалою від 17.09.18 позовну заяву в частині позовних вимог щодо відповідачів 1, 2 та 3 залишено без руху. Позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви - 7 днів від дня одержання ухвали суду про залишення позовної заяви без руху. Також, судом встановлено ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду:

- заяви (клопотання) в якій зазначити повне вірне найменування відповідачів 1, 2 та 3;

- заяви (клопотання) в якій зазначити ідентифікаційний номер відповідача 2;

- заяви (клопотання) в якій зазначити повне вірне найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ відповідача 3;

- заяви (клопотання) в якій зазначити щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви, докази чого надати до суду у вказаний вище строк.

26.09.18 до суду надійшла заява за підписом представника ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” Санцевич В.В. від 25.09.18 про усунення недоліків позовної заяви.

У вказаній вище заяві від 25.09.18 позивач зазначив:

- повне вірне найменування відповідачів 1 (фізична особа-підприємець Соскова Ю.Є.), 2 (ФОП Верьовкіної М.М.) та 3 (ПАТ “ФІДОБАНК”);

- ідентифікаційний номер, який відповідає ідентифікаційному номеру відповідача 2 ФОП Верьовкіної М.М.;

- повне вірне найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ відповідача 2 – публічного акціонерного товариства “ФІДОБАНК”.

Крім того, позивач повідомив суду, що разом з позовною заявою подані копії доказів, оригінали яких знаходяться у позивача.

Ухвалою суду від 01.10.18:

- прийнято позовну заяву ТОВ “ЕСО-АВТОТЕХНІКС” від 11.09.18 в частині вимог до ФОП Соскова Ю.С. (відповідач 1), до ФОП Верьовкіної М.М. (відповідач 2), до ПАТ “ФІДОБАНК” (відповідач 3) за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Запорізької міської ради до розгляду та відкрито провадження у господарській справі № 908/1825/18 за правилами загального позовного провадження, якій присвоєно номер провадження 17/107/18,

- залучено до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Запорізьку міську раду,

- підготовче засідання призначено на 31.10.18.

Ухвалою від 31.10.18 судом відкладено підготовче засідання у справі № 908/1825/18 на 28.11.18.

Ухвалою від 28.11.18 судом продовжено строк підготовчого провадження у даній справі на 30 днів – до 02.01.2019 включно та відкладено підготовче засідання у справі № 908/1825/18 на 20.12.18.

В підготовчому засіданні 20.12.18 представник позивача в усній формі стисло виклав зміст та підстави клопотання від 31.10.18, поданого до суду 31.10.18 про призначення у даній справі земельно-технічної експертизи.

Представники відповідачів 1 та 2 заперечили проти призначення у справі № 908/1825/18 судової земельно-технічної експертизи.

Представники відповідача 3 та третьої особи в підготовче засідання 20.12.18 не з’явились, про дату час і місце якого були належним чином повідомлені, про що свідчать підписи представників ПАТ “ФІДОБАНК” та Запорізької міської ради в розписці суду про відкладення підготовчого засідання у справі № 908/1825/18 з 28.11.18 на 20.12.18.

Частиною 5 ст. 183 ГПК України передбачено, що суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках: заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста; невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження; неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу; витребування нових (додаткових) доказів.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

З огляду на викладене, з метою забезпечення правом кожного із учасника у даній справі на належний судовий захист, суд вважає за необхідне оголосити перерву в підготовчому засіданні у справі № 908/1825/18 на 27.12.18 о/об 12 год. 30 хв. Про вказане представник позивача, відповідачів 1 та 2 в підготовчому засіданні 20.12.18 повідомлені під розписку.

Керуючись ст. ст. 42, 46, 50, 181, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

 

УХВАЛИВ:

 

1. Оголосити перерву в підготовчому засідання у справі № 908/1825/18.

2. Підготовче засідання призначити на 27.12.18 о/об 12 год 30 хв.,

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус № 1 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено в кабінеті № 219).

3. При направленні в судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників (правовстановлюючі документи, довіреність).

4. Екземпляр даної ухвали надіслати сторонам та третій особі у справі до відому.

5. Учасники по справі можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

6. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

7. Інформацію про час і місце судового засідання розмістити на сторінці офіційного веб-порталу “Судова влада в Україні” в мережі Інтернет www.court.gov.ua/sudy у розділі “Новини та події суду”.

 

Суддя                                                                                        В.Л. Корсун