flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги учасників по справі № 908/61/13-г про банкрутство боржника - фізичної особи-підприємця Карамерт Метіна (судя Ніколаєнко Р.А.)

21 січня 2019, 15:41

 

  ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

  Запорізької області

  УХВАЛА

21.01.2019 Справа № 908/61/13-г

 

м.Запоріжжя

 

 

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши матеріали

позовної заяви ліквідатора фізичної особи-підприємця Карамерт Метіна арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича (свідоцтво Мінюсту України № 820 від 17.04.2013, адреса для листування: 69005, м.Запоріжжя, а/с 1176, ідент.№ 3175903517)

до відповідача – Нечаєва Анатолія Леонідовича (69005, м.Запоріжжя, вул.Патріотична, 55, кв.24, ідент.№ 1774009134)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

1) Ніколаєнка Дениса Вікторовича (69037, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39в, кв.84 ідент.№ 2820008813)

2) Ніколаєнко Тетяни Іванівни (69039, вул.Стальського, 30, ідент.№ 1941408164)

3) Акціонерне товариство «УкрСиббанк» (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750).

про витребування майна – нежитлового приміщення ХІ підвалу А-4 за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 66 з чужого незаконного володіння, визнання права власності, зобов’язання державного реєстратора зареєструвати право власності

в межах справи № 908/61/13-г про банкрутство боржника - фізичної особи-підприємця Карамерт Метіна (69095, м.Запоріжжя, вул. Рилєєва, 12, ідент.№ 2602121890)

 

без повідомлення та виклику учасників

 

ВСТАНОВИВ:

             

            В провадженні господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/61/13-г про банкрутство боржника - фізичної особи-підприємця Карамерт Метіна (69095, м.Запоріжжя, вул. Рилєєва, 12, ідент.№ 2602121890), провадження у якій порушено ухвалою від 09.01.2013.

            Висновками Верховного Суду, викладеними в постанові від 06.04.2018 у справі № 925/1874/13 підкріплено, що концентрація спорів про витребування майна банкрута у добросовісного набувача або з чужого незаконного володіння в межах справи про банкрутство забезпечить реалізацію контролю суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, за діяльністю боржника, є ефективним засобом юридичного захисту прав як банкрута так і кредиторів.

Таке узгоджується з приписами п.8 ч.1 ст.20, ч.8 ст.30 ГПК України.

  Спір за поданою позовною заявою є таким, що підлягає розгляду в межах справи про банкрутство ФОП Карамерт Метіна.

  Спори в межах справи про банкрутство розглядаються за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом».

  Частинами 1 – 4 ст.174 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

У зв’язку з недотриманням заявником певних положень ч.1 ст.162 ГПК України, ухвалою від 28.12.2018 позовну заяву було повернуто без руху та визначено заявнику усунути недоліки позовної заяви та подати суду відповідні докази, матеріали, відомості у строк до 14.01.2019.

14.01.2019 судом отримано заяви арбітражного керуючого Мірошника І.В. (вих..№ 39 від 11.01.2018 та № 40 від 14.01.2018), з якими допущені недоліки усунуті.

Згідно з ч.1 ст.176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Внаслідок викладеного позовну заяву ліквідатора ФОП Карамерт Метіна арбітражного керуючого Мірошника І.В. слід прийняти по розгляду в межах справи про банкрутство ФОП Карамерт Метіна, відкрити провадження за заявою, ухваливши розглядати заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, призначити підготовче засідання.

  Ч.2 ст.50 ГПК України встановлено, що у разі якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов’язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

  Наданою арбітражним керуючим Мірошником І.В. та отриманою судом інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна стосовно спірного майна (інформаційні довідки від 17.12.2018 та від 16.01.2019) з’ясовано, що на спірне майно – нежитлове приміщення ХІ підвалу А-4 за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 66 зареєстроване право оренди за Ніколаєнком Денисом Вікторовичем (69037, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39в, кв.84, ідент.№ 2820008813), орендодавцем виступає Ніколаєнко Тетяна Іванівна (69039, вул.Стальського, 30, ідент.№ 1941408164).

  Судове рішення за результатами розгляду спору може вплинути на права та обов’язки вказаних осіб щодо орендних відносин, їх правомірності.

  Крім того, з відомостей реєстрів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також з рішення господарського суду Запорізької області від 08.08.2013 у справі № 908/2105/13, копія якого додана до позовної заяви, слідує, що спірне майно - нежитлове приміщення ХІ підвалу А-4 за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 66 передавалося Карамерт Метіном в іпотеку АКІБ «УкрСиббанк» (61001, м.Харків, пр.Московський, 60, код ЄДРПОУ 09807750) за договором від 21.07.2008 в якості забезпечення по кредиту, а тому судове рішення по спору може вплинути на права та обов’язки цієї банківської установи щодо забезпеченості вимог по кредитній заборгованості, обсягу забезпеченості та можливого задоволення вимог, тощо.

  За таких обставин, на підставі ст.50 ГПК України слід залучити до участі у спорі за позовною заявою ліквідатора фізичної особи-підприємця Карамерт Метіна арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Ніколаєнка Дениса Вікторовича, Ніколаєнко Тетяну Іванівну та АТ «УкрСиббанк».

  Зазначається, що за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг від 21.01.2019) найменування АКІБ «УкрСиббанк» змінювалась, наразі найменуванням являється: Акціонерне товариство «УкрСиббанк».

  АТ «УкрСиббанк» також змінено місцезнаходження, яким на цей час є: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12.

  Частинами 6, 7 ст.176 ГПК України визначено, що у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п’яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

              У відповідності до приведеної норми необхідно витребувати від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69002, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, буд.84) інформацію про адресу реєстрації/про реєстрацію місця проживання Нечаєва Анатолія Леонідовича (69005, м.Запоріжжя, вул.Патріотична, 55, кв.24, ідент.№ 1774009134), Ніколаєнка Дениса Вікторовича (69037, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39-в, кв.84 ідент.№ 2820008813) та Ніколаєнко Тетяни Іванівни (69039, вул.Стальського, 30, ідент.№ 1941408164).

             На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 12, 20, 50, 176, 232-235 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 14.05.1992 № 2343-ХІІ, ст.5, п.1-1 розд.Х Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, суд

 

У Х В А Л И В :

 

 1. Прийняти позовну заяву ліквідатора фізичної особи-підприємця Карамерт Метіна арбітражного керуючого Мірошника Ігоря Вікторовича до розгляду в межах справи № 908/61/13-г про банкрутство фізичної особи-підприємця Карамерт Метіна, відкрити провадження з розгляду заяви.

2. Розглядати заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

3.Залучити до участі у розгляді заяви в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Ніколаєнка Дениса Вікторовича (69037, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39в, кв.84 ідент.№ 2820008813), Ніколаєнко Тетяну Іванівну (69039, вул.Стальського, 30, ідент.№ 1941408164), АТ «УкрСиббанк» 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750).

4. Підготовче судове засідання призначити на 11.02.2019 об 11.30.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbox@zp.arbitr.gov.ua, номер телефону гарячої лінії суду: (061) 224-17-88.

5. Запропонувати відповідачу відповідно до ст. 165 ГПК України, у строк до 08.02.2019 подати до суду відзив із його документальним обґрунтуванням та підтвердженням. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам спору, докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву). Представити оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна від 12.10.2016 реєстр.№ 8197 з Ніколаєнко Т.І., документи щодо виконання договору.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

6. Зобов’язати позивача невідкладно надіслати копії позовної заяви з доданими матеріалами залученим третім особам, докази надіслання надати суду.

Запропонувати позивачу відповідно до ст. 166 ГПК України, завчасно до дня призначеного засідання, подати до суду відповідь на відзив (у разі його отримання). Одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду направити (вручити) копію відповіді та доданих до неї документів іншим учасникам спору, докази направлення/надання надати суду (додати до відповіді на відзив). Надати оригінали документів, доданих до позовної заяв (для огляду). Надати пояснення з приводу користування спірним приміщенням Ніколаєнком Д.В. на підставі договору оренди від 11.12.2014 реєстр.№ 3066 з Ніколаєнко Т.І. з документальним (за наявності) підтвердженням.

7. Запропонувати третім особам відповідно до ст. 168 ГПК України, завчасно до дня призначеного засідання, подати суду пояснення щодо позову. Одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду направити (вручити) копію відповіді та доданих до неї документів іншим учасникам спору, докази направлення/надання надати суду (додати до пояснень).

 Крім того, Ніколаєнко Т.І. – надати договір купівлі-продажу нерухомого майна від 12.10.2016 реєстр.№ 8197 з Нечаєвим А.Л., документи стосовно виконання договору.

АТ «УкрСиббанк» - надати пояснення щодо реалізації результатів прилюдних торгів, проведених 10.05.2012 року Філією 08 ПП “Нива-В.Ш.” з продажу нежитлового приміщення ХІ підвалу літ. А-4 за адресою м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 66, щодо сплати коштів від продажу на користь АТ «УкрСиббанк» та повернення кошів у зв’язку з визнанням цих торгів недійсними рішенням господарського суду Запорізької області від 08.08.2013 у справі № 908/2105/13.

  8. В порядку ст.176 Господарського процесуального кодексу України витребувати від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69002, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, буд.84) інформацію про адресу реєстрації/про реєстрацію місця проживання Нечаєва Анатолія Леонідовича (69005, м.Запоріжжя, вул.Патріотична, 55, кв.24, ідент.№ 1774009134), Ніколаєнка Дениса Вікторовича (69037, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 39-в, кв.84 ідент.№ 2820008813) та Ніколаєнко Тетяни Іванівни (69039, вул.Стальського, 30, ідент.№ 1941408164).

 

Явку у судове засідання представників сторін спору, третіх осіб визнати обов’язковою. Уповноваженим представникам сторін мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників у відповідно до ст. 60 ГПК України.

 

Копії ухвали надіслати сторонам спору, третім особам.

 

 Згідно з ч.2 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 21.01.2019.

 

 

  Суддя                                                                                Р.А.Ніколаєнко