flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАСАДИ використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Запорізької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів Господарського

суду Запорізької області

"15" березня    2016р. № 3

(зі змінами, внесеними рішеннями зборів суддів Господарського суду Запорізької області від 09.06.2017 № 2, від 15.12.2017 № 9, від 17.03.2020 № 1

                                                                           

Голова зборів______В.А.Кричмаржевський

   

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

господарського суду Запорізької області

 

 1. Загальні положення

1.1. Відповідно до "Положення про автоматизовану систему документообігу суду", затвердженого рішенням Ради суддів України № 25 від 02 квітня 2015 року та наказом     Державної судової адміністрації України № 45 від 02 квітня 2015 року (далі - "Положення"),     із змінами внесеними рішенням Ради суддів України від 05.06.2015 № 55 та наказом ДСА України від 05.06.2015 № 76, рішенням Ради суддів України від 03.03.2016 № 21 та наказом ДСА України від 03.03.2016 № 41, рішенням Ради суддів України від 02.03.2018 р. № 17, рішенням Ради суддів України від 12.04.2018 р. № 16, у Господарському суді Запорізької області запроваджується використання автоматизованої системи документообігу суду шляхом використання комп’ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду", яка розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.

1.2. Використання автоматизованої системи документообігу суду та порядок її функціонування визначається вказаним вище Положенням з особливостями, визначеними цими Засадами.

1.3. Збори суддів господарського суду Запорізької області (далі - Збори суддів) мають визначені вказаним Положенням та цими Засадами повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

1.4. Затверджені рішенням зборів суддів Засади використання автоматизованої системи документообігу суду вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

1.5. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

1.6. Засади використання розроблено відповідно до Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України “Про внесення змін до ГПК України, ЦПК України, КАС України та інших законодавчих актів” від 03.10.2017 р. № 2147-VІІІ), Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженої Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 зі змінами.

1.7. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів вжитих для їх усунення. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

1.8. Автоматичний розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи документообігу суду. А у випадку, коли налагодження автоматизованої системи документообігу суду відбулось в неробочий час (після 18:00 пн.-чт./16:45 пт. робочого дня або в неробочі дні) розподіл судових справ між суддями здійснюється не пізніше наступного робочого дня після відновлення роботи автоматизованої системи документообігу суду.

1.9. Інформація про неможливість судді відправляти правосуддя у зв’язку з відпусткою, непрацездатністю, навчанням, відрядженням тощо та про відповідні накази та розпорядження голови суду вноситься відповідальною за це особою щоденно у робочі дні з 09:00 до 9:59 до КП “Діловодство спеціалізованого суду” або до іншої програми, на підставі даних якої здійснюється автоматизований розподіл судових справ. Табель обліку робочого часу судді в зазначених вище програмах актуалізується (зберігається в системі), відповідальною особою, щоденно у робочі дні до 10 год. 10 хв. Cудді, які до 10 год. 00 хв. не повідомили про свою відсутність на робочому місці відділу управління персоналом суду за наявності відповідних повноважень на відправлення правосуддя автоматично включаються до табеля, як такі, що можуть приймати участь у автоматизованому розподілі судових справ.   

 

 1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначається на підставі наказів керівника апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

2.2. Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи інформацію, передбачену Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

2.3. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про електронний цифровий підпис”. Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

 

 1. Параметри автоматизованого розподілу справ та заяв

3.1. Розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням:

- спеціалізації суддів

- навантаження кожного судді

- тимчасової непрацездатності суддів, перебування суддів у відпустці, у відрядженні

- закінчення терміну повноважень судді

- інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справ.

3.2. Формування колегій для колегіального розгляду справи в суді здійснюється автоматизованою системою документообігу суду з врахуванням спеціалізації та навантаження суддів. Збори суддів можуть визначати склади постійно-діючих колегій суддів.

3.3. В суді встановлено спеціалізації суддів з розгляду таких категорій справ:

- позовне провадження, наказне провадження

- банкрутство та позовне провадження

3.4. В суді встановлені наступні коефіцієнти навантаження суддів, що займають адміністративні посади:

- голова суду -1 (70% від середнього навантаження на суддю)

- заступник голови суду -1 (90% від середнього навантаження на суддю).

 

 1. Розподіл судових справ між суддями

4.1. Вхідна кореспонденція, в т. ч. процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов у неробочий час, створювані – у день підписання або затвердження.

У разі неможливості з об’єктивних причин (кінець робочого дня, тощо) здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений керівництвом суду, із зазначенням причин встановлення такого терміну.

У разі надходження клопотань про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції та заяв про розподіл судових витрат, такі заяви реєструються в автоматизованій системі як картка додаткових матеріалів без протоколу передачі на автоматизований розподіл справ між суддями. У разі надходження заяв про розподіл судових витрат із посиланням на ст. 244 ГПК України, такі заяви реєструються в автоматизованій системі як картка додаткових матеріалів та передаються на автоматизований розподіл справ між суддями, результатом якого є протокол.

У разі надходження запиту на витребування справи до суду апеляційної інстанції, яка перебуває в провадженні судді, який на час надходження такого запиту відсутній (тимчасова непрацездатність, відрядження, довготривала відпустка), такий запит реєструється в автоматизованій системі як КДМ для можливості здійснення подальшого автоматизованого розподілу між суддями для вирішення питання про зупинення провадження у справі.

4.2. Під час реєстрації вхідної кореспонденції та при здійсненні автоматизованого розподілу позовних заяв (справ) між суддями враховувати категорії спорів відповідно до класифікатора, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 р. № 622 “Про затвердження Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ” (наказ керівника апарату суду від 03.01.2019 р. № 3аг/ап “Про організацію роботи щодо введення в дію класифікатора”).   

4.3. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначеною наказом керівника апарату суду.

4.4. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи у Господарському суді Запорізької області здійснюється автоматизованою системою шляхом:

- автоматизованого розподілу судових справ;

- пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

- розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- автоматичне визначення складу колегії суддів;

- повторного автоматизованого розподілу судових справ.

Збори суддів Господарського суду Запорізької області суду мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених Положенням.

4.5. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- за чотирнадцять календарних днів (якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів);

- за 30 днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить 26 та більше календарних днів);

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

 1. Правила здійснення автоматизованого розподілу

судових справ між суддями

5.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

- із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

- для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

- із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

5.2. Розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням:

-  спеціалізації суддів;

- навантаження кожного судді;

-  тимчасової непрацездатності суддів, перебування суддів у відпустці, у відрядженні;

-  закінчення терміну повноважень судді;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

5.3. Формування колегій для колегіального розгляду справи в суді здійснюється автоматизованою системою документообігу суду з врахуванням спеціалізації та навантаження суддів. Збори суддів можуть визначати склади постійно-діючих колегій суддів.

5.4. В Господарському суді Запорізької області спеціалізація суддів та коефіцієнти складності справ за категоріями, коефіцієнти складності окремих процесуальних питань, коефіцієнти форми участі судді та коефіцієнти адміністративних посад визначаються відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України № 622 від 21.12.2018 (зі змінами та додатками).

 

 1. Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого

розподілу судових справ між суддями

6.1. Збори суддів Господарського суду Запорізької області мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ. Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

6.2.    Якщо розгляд справи здійснюється колегіально, склад колегії суддів визначається автоматизованою системою. Збори суддів можуть визначити склади постійно-діючих колегій суддів.

6.3. Збори суддів господарського суду Запорізької області мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

- у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

- у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

- які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) у випадках відсутності такого судді, якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у розумні строки;

- у разі повторного надходження до суду позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав.

6.4. Збори суддів мають право визначати:

- особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя,

- коефіцієнт адміністративних посад (рішенням зборів суддів господарського суду Запорізької області № 4 від 12.10.2017р. визначено коефіцієнт навантаження голови суду на рівні 70%, заступника голови суду - 90% від коефіцієнту навантаження інших     суддів),

- необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи,

- коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.

6.5. Збори суддів мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здійсненням правосуддя (є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність в Національній школі суддів України) але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

6.6. Збори суддів мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

Рішенням зборів суддів господарського суду Запорізької області № 4 від 12.10.2017р. визначено, що у разі настання вказаних у цьому пункті обставин на підставі подання такого судді, а за його відсутності - на підставі доповідної записки його помічника, або особи, що його замінює, керівником апарату суду приймається вмотивоване розпорядження про здійснення повторного автоматизованого розподілу справи.

 

 1. Особливості первинного автоматизованого розподілу справ

7.1.Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Запорізької області.

7.2.Автоматизованою системою здійснюється первинний розподіл:

1) позовних заяв;

2) заяв про видачу судового наказу в порядку наказного провадження;

3) заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство;

4) заяв про забезпечення позову (до подання позовної заяви);

5) справ переданих до суду за підсудністю.

Вказані заяви та справи реєструються та розподіляються автоматизованою системою протягом дня їх надходження до суду.

7.3. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя, з урахуванням спеціалізації.

7.4. Результат автоматизованого розподілу оформлюється протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями, який складається за формою, визначеною у додатках до Положення.

В протоколі зазначаються:

1) найменування суду;

2) єдиний унікальний номер судової справи;

3) номер провадження (за наявності);

4) суть судової справи (найменування позивача (заявника), відповідача (боржника), предмет спору);

5) головуючий суддя;

6) склад колегії суддів (за наявності);

7) посада уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, її П.І.Б, підпис;

8) дата внесення до системи автоматизованого розподілу.

7.5. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа апарату суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи, заяви та інші документи визначеному автоматизованою системою головуючому судді.

7.6. Після автоматизованого розподілу судових справ заміна головуючого судді у справі не допускається, крім вичерпного переліку випадків, встановлених Законом, Положенням та цими Засадами.

Серед іншого підставою заміни головуючого судді у справі є його тимчасова непрацездатність, що триває вже понад 21 день підряд і лише у випадку, якщо така відсутність призводить до порушення процесуальних строків розгляду справи. Заміна головуючого судді у такому випадку здійснюється відповідальною особою апарату суду на 22 день на підставі довідки, виданої службою управління персоналом, що долучається до матеріалів справи.

7.7. Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому    частиною першою    статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу.

Якщо питання про відвід судді в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, неможливо розглянути в суді, в якому розглядається справа, то справа для вирішення питання про відвід передається до суду відповідної інстанції, найбільш територіально наближеного до цього суду.

Якщо на час подання заяви про відвід судді у суді здійснюють правосуддя менше трьох суддів, вирішення питання про відвід здійснюється в нарадчій кімнаті суддею, який розглядає справу чи вчиняє іншу процесуальну дію, про що виноситься ухвала. У такому випадку положення частин третьої та четвертої цієї статті не застосовуються.

 

 1. Засади формування колегій суддів у випадку необхідності

здійснення колегіального розгляду справ

8.1. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою в суді визначається головуючий суддя із числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації . Після визначення головуючого судді автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації  .

        8.2. У разі винесення суддею, який розглядає справу одноособово, ухвали про розгляд даної справи колегією суддів, така справа в той же день ( або не пізніше наступного робочого дня) передається на автоматизований розподіл для визначення двох суддів-членів колегії.

8.3. Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою. До протоколу автоматично включаються прізвища суддів, які входять до складу колегії із зазначенням прізвища головуючого судді.

        8.4. Якщо збори суддів визначили склади постійно-діючих колегій, то автоматизована система визначає склад колегії з числа суддів основного складу. У разі неможливості визначити необхідну кількість суддів з числа суддів основного складу, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа резервних суддів даної колегії. У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів основного складу та резервних суддів, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації (за її наявності).

Відповідно до Положення:

- постійно-діюча колегія суддів - колегія суддів, що складається     з основного складу та резервних суддів;

- основний склад постійно-діючої колегії - визначений процесуальним законодавством кількісний склад суддів, які здійснюють розгляд справи по суті;

- резервний суддя (резервні судді) постійно-діючої колегії - суддя (судді), який (які) залучаються на заміну судді (суддів) - члена (членів) основного складу постійно-діючої колегії (за винятком головуючого, судді - доповідача) у разі неможливості останнім (останніми) здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді (продовжувати розгляд) судових справ.".

8.5. У випадку неможливості з підстав, визначених законодавством, Положенням та цими Засадами, формування повного складу колегії суддів (окрім головуючого судді) для розгляду конкретної справи з числа суддів відповідної спеціалізації допускається формування колегії з числа суддів іншої спеціалізації. При цьому зміна спеціалізації судді не є підставою для здійснення його заміни у складі колегії з розгляду конкретної справи.

Рішенням зборів суддів господарського суду Запорізької області від 15 березня 2016р. № 3 визначено, що у разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів та визначення головуючого судді автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів Господарського суду Запорізької області без урахування їх спеціалізації. При цьому постійно-діючі колегії суддів не утворюються.

8.6. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів. Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

8.7. У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання доповідної записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи. Електронний примірник такого розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

8.8. Тимчасова відсутність судді-члена колегії, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів, крім неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії у наступних випадках:

1) призов на військову службу;

2) відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

3) довготривалі (більше 14 днів поспіль) тимчасова непрацездатність, відпустка, які закінчуються поза межами строку розгляду справи тощо).

У разі наявності зазначених обставин заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання доповідної  записки головуючого судді.

8.9. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід).

 

 1. 9. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи

раніше визначеному у судовій справі судді

9.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються:

- судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа;

- заяви (клопотання), що надійшли до суду після визначення судді у судовій справі;

- заяви (клопотання), подані до закінчення провадження у справі в межах однієї справи; 

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- позовні заяви, які надійшли після заяв про забезпечення позову до подання позовної заяви у разі, якщо таку заяву про забезпечення було задоволено; 

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову, доказів, які надійшли після позовної заяви, заяви про скасування забезпечення позову, доказів;

- заяви про скасування судового наказу;

- в процедурі банкрутства: всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника (ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства);

- заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом;

9.2. У разі відсутності тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо)  раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) заяви, клопотання, скарги, в тому числі заяви в порядку ст. ст. 136, 137 ГПК України, ст. 197 ГПК України, що надійшли в період його відсутності, підлягають повторному автоматизованому розподілу для вчинення процесуальних дій, якщо не проведення такого розподілу призведе до порушення процесуального строку.

9.3. У разі відсутності (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо)  раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача), судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень, в період його відсутності разом із заявами (клопотаннями), підлягають повторному автоматизованому розподілу для вчинення процесуальних дій, якщо не проведення такого розподілу призведе до порушення процесуального строку.

У разі надходження по одній справі декілька заяв (клопотань тощо),  кожна наступна заява (клопотання тощо), яка надійшла до закінчення провадження  за попередньою заявою (клопотанням тощо) передаються тому ж судді, котрому була передана перша заява (клопотання тощо) по цій же справі.

У разі, якщо за результатами розгляду прийнятої первинної заяви (клопотання тощо), пов’язаних із виконанням судових рішень, прийнято кінцевий процесуальний документ (розгляд завершено), то всі наступні заяви (клопотання тощо) в порядку виконання судового рішення по одній справі підлягають повторному автоматизованому розподілу на загальних засадах.

9.4. Якщо строк тимчасової неможливості виконання обов’язків судді перевищує три дні, усі заяви (клопотання, скарги, інші документи), що надійшли протягом строку відсутності судді, в провадженні якого перебуває справа, на підставі доповідної записки помічника судді за розпорядженням керівника апарату суду передаються на розгляд іншому складу суду.

9.5. У разі, якщо в останній день строку розгляду заяв (клопотань тощо), виявиться неможливим виконання обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, навчання тощо) суддею або головуючим, що її розглядає здійснюється повторний автоматизований розподіл для розгляду вказаної заяви (клопотання тощо).

Разом з заявою, визначеною в пункті 9.5, передаються інші заяви (клопотання тощо) по даній справі. якщо вони знаходяться в провадженні відсутнього судді.

9.6. Не здійснюється повторний автоматизований розподіл справи, провадження у якій зупинене, у випадку надходження під час тимчасової відсутності судді заяви про поновлення провадження у справі. Справа, в якій є підстави для поновлення провадження, може бути передана для розгляду в іншому складі суду на підставі доповідної записки помічника судді лише у випадку відсутності судді на роботі більше 14 календарних днів поспіль з моменту виникнення обставин для поновлення провадження.

9.7. Заяви про забезпечення доказів, що надійшли за два робочих дні до початку відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше п’яти робочих днів підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

9.8. Заяви про забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову, що надійшли за один робочий день до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше п’яти робочих днів підлягають повторному автоматизованому розподілу на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату.

 

 1. Особливості розподілу у справах про банкрутство

та у справах, що пов’язані з ним.

10.1. Справа про банкрутство підлягає повторному автоматизованому розподілу для визначення іншого складу суду у випадках скасування ухвал (постанов):

-     про відкриття провадження у справі про банкрутство;

-     про відмову у відкритті справи про банкрутство та про введення процедури санації;

              -про затвердження плану санації;

-     про припинення провадження у справі;

-          про визнання боржника банкрутом;

-          про затвердження мирової угоди;

-          інших ухвал, які опосередковують рух справи про банкрутство.

10.2. Справа про банкрутство не підлягає автоматизованому розподілу, а передається судді, в провадженні якого вона перебуває, у разі скасування винесених ним ухвал, які пов’язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується, а саме ухвал про:

-     передачу справи за підсудністю;

-          повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;

-          відмову у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;

-          зупинення провадження у справі;

-          залишення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду.

10.3. У разі скасування інших судових рішень у справі про банкрутство здійснюється автоматизований розподіл справи для розгляду (нового складу) в іншому складі суду лише у відповідній частині, що була скасована. Після розгляду (нового розгляду) справи у відповідній частині іншим складом суду ці матеріали приєднуються до основної справи для подальшого розгляду.

10.4. Суддя, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

10.5. Передача всіх спорів стосовно боржника підлягають передачі раніше визначеному судді (колегії суддів) у справі про банкрутство боржника.

 

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

11.1. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи є:

11.1.1. випадки визначені законом з метою заміни одного, декількох суддів або всього складу суду (задоволення відводу або самовідводу);

11.1.2. постійна неможливість виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді (відставка, звільнення, переведення в інший суд, закінчення повноважень судді, смерть тощо);

       11.1.3. неправильне налаштування табеля робочих днів суддів.

      11.1.4. очевидні помилки в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи (помилкове визначення спеціалізації спору під час реєстрації позовної заяви (заяви), за умови якщо суддею, якому розподілено дану заяву, не вчинено процесуальних дій у справі);

     11.2.Повторний розподіл не здійснюється у разі: зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду; розгляду заяв про відстрочку, розстрочку, зміну способу виконання судового рішення; про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; скарг на дії (бездіяльність) виконавців, в яких судом апеляційної або касаційної інстанції скасовано рішення суду і постановлено нове рішення.

11.3. У випадку повернення справи після перегляду касаційною інстанцією, за наслідками якого скасована ухвала місцевого суду (окрім ухвали про закриття, припинення провадження) з направленням справи на новий розгляд в певній частині, але без зазначення слів “в іншому складі суду”, така справа передається судді в провадженні якого перебувала справа без здійснення автоматизованого розподілу.

11.4. У випадку повернення справи після перегляду апеляційною інстанцією, за наслідками якого скасована ухвала місцевого суду (окрім ухвали про закриття, припинення провадження), така справа передається судді в провадженні якого перебувала справа без здійснення автоматизованого розподілу.

11.5. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо судді на строк, що не приводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо судді на строк, що призводить до порушення строків вирішення справи, а суддя перебуває у відпустці, на лікарняному, у відрядженні тощо – така справа підлягає повторному авто розподілу в останній день строку розгляду справи.

Контроль за обчисленням строків розгляду, зазначених у цьому пункті, судових справ покладається на помічників суддів, які зобов’язані надавати судові справи для здійснення повторного автоматизованого розподілу справи за день до настання граничного строку, але не раніше дати призначення справи до розгляду.

11.6. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Господарського суду Запорізької області, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

 1. Особливості внесення відомостей щодо набрання судовим рішенням

законної сили

12.1. До автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили суддею, головуючим суддею, в провадженні якого перебуває/ла справа.

12.2. У випадку якщо станом на день набрання судовим рішенням законної сили виявиться неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває/ла справа обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, навчання тощо), відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили вносяться ним невідкладно після припинення цих обставин.

12.3. У разі постійної неможливості виконання обов’язків судді суддею, в провадженні якого перебуває справа, або в інших випадках, що перешкоджають внесенню відомостей про набрання судовим рішенням законної сили цим суддею, відповідні відомості вносяться відповідальною особою визначеною наказом голови суду.

 

 1. Прикінцеві положення

13.1. Збори суддів Господарського суду Запорізької області за необхідності, але не рідше одного разу на рік, заслуховують керівника апарату суду з питань функціонування автоматизованої системи, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження суддів.

13.2. Інформація щодо стану навантаження на кожного суддю відповідного суду є відкритою для суддів цього суду та не може бути обмежена.

13.3. Ці Засади набирають чинності з дня вказаного в рішенні зборів суддів, про їх затвердження, а якщо про це не вказано в рішенні зборів суддів, з наступного робочого дня, що слідує за днем їх затвердження.

13.4. З моменту набрання чинності цими Засадами всі рішення зборів суддів, що стосуються порядку визначення навантаження суддів та інших питань, що безпосередньо пов’язані з функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, вважаються такими, що втратили чинність якщо вони суперечать цим Засадам.

  

  

 

  17.03.2020